Az adatkezelők az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatják az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

1.      Adatkezelők cégnevei és elérhetőségei:

Cégnév: Apa+én Programszervező Kft. 
Székhely: 1028 Budapest, Bujdosó köz 10/B
Adószám: 32049372-1-41
Cégjegyzék szám: 01-09-404415
Elektronikus elérhetőség: [email protected] 
Telefonos elérhetőség: +36703804590

Cégnév: Apa+én Outdoor Kft. 
Székhely: 1028 Budapest, Bujdosó köz 10/B
Adószám: 32381199-1-41
Cégjegyzék szám: 01-09-421112
Elektronikus elérhetőség: [email protected] 
Telefonos elérhetőség: +36703804590

Cégnév: Apaépítő Alapítvány
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia utca 85. 1. emelet 4.
Adószám: 18658598-2-43
Nyilvántartási szám: 01 01 0012070
Elektronikus elérhetőség: [email protected] 
Telefonos elérhetőség: +36703804590

Cégnév: Apa + én Kalandházak Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Bujdosó köz 10/B
Adószám: 26591942-2-41
Nyilvántartási szám: 01-09-333916
Elektronikus elérhetőség: [email protected] 
Telefonos elérhetőség: +36703804590

2.          A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt személyes adatok köreAdatkezelés időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
Regisztrációhoz szükséges adatok kezelése
A weboldalon a regisztráció során, az azonosításhoz szükséges személyes adatok kezelése, amelyek a későbbiekben az egyes szolgáltatások/ termékek megrendelése esetén a vásárlás megvalósításához szükségesek.  Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).*– E-mail cím
– Vezetéknév
– Keresztnév
A hozzájárulás visszavonásáig, tehát a profil érintett (felhasználó) által kezdeményezett törléséig, amelyet a személyes beállításokon kezdeményezhet a felhasználó. 
A weboldalon a regisztráció során, amennyiben a felhasználó közösségi média profilját kívánja azonosításra használni, úgy a megfelelő közösségi média profilhoz tartozó személyes adatok kezelése, amelyek a későbbiekben az egyes szolgáltatások/ termékek megrendelése esetén a vásárlás megvalósításához szükségesek.Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).*Meta vagy Google profilból származó:
– E-mail cím
– Vezetéknév
– Keresztnév
A hozzájárulás visszavonásáig, tehát a profil összekapcsolás érintett (felhasználó) által kezdeményezett visszavonásáig vagy a profil törléséig.
Programban való részvételhez szükséges adatok kezelése
A jövőbeni programjelentkezés és vásárlás folyamatának megkönnyítése érdekében az adatok tárolása és a jelentkezési folyamat során az adattárból történő visszatöltéseAz érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).*– E-mail cím
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Telefonszám
– Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca házszám
– Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca házszám
– Születési idő
– Családi státusz
– GYEREK(EK):
Gyermek keresztneve
Gyermek vezetékneve
Gyermek születési ideje
Gyermek neme
A hozzájárulás visszavonásáig – az egyes adattagokra egyesével is visszvonható a hozzájárulás azáltal, hogy a bejelentkezést követően a profil oldalon azt a felhasználó törli.
Kumulált, anonimizált kimutatások, kutatások készítése, felhasználói preferenciák tartalom ajánlásba történő visszavezetése
A program lebonyolításához szükséges adatok kezeléseAz érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).*Amennyiben a felhasználó rendelkezik regisztrált profillal, úgy a profilban megadott adatok, valamint a következő további adatok:
– E-mail cím
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Telefonszám
– Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca házszám
– Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca házszám
– Cégnév
– Adószám
– Apa születési helye
– Apa születési ideje
– Anya születési helye
– Anya születési ideje
– Gyermek(ek) neve
– Gyermek(ek) születési ideje
– Gyermek(ek) neme
– Ételallergia, speciális igény – gyermek(ek)
– Ételallergia, speciális igény – szülő
– Indulási helyszín
– Felszerelésre vonatkozó igény
– Pénteki leérkezési lehetőség
– Probléma esetén értesítendő személy neve
– Probléma esetén értesítendő személy telefonszáma
A hozzájárulás visszavonásáig – az egyes adattagokra egyesével is visszvonható a hozzájárulás azáltal, hogy a bejelentkezést követően a profil oldalon azt a felhasználó törli.
Kumulált, anonimizált kimutatások, kutatások készítése, felhasználói preferenciák tartalom ajánlásba történő visszavezetése
A program lebonyolításához szükséges adatok kezeléseAz érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).*Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik regisztrált profillal és vendégként kíván a programokon résztvenni:
– Indulási helyszín
– Felszerelésre vonatkozó igény
– Pénteki leérkezési lehetőség
– Probléma esetén értesítendő személy neve
– Probléma esetén értesítendő személy telefonszáma
A hozzájárulás visszavonásáig – az egyes adattagokra egyesével is visszvonható a hozzájárulás azáltal, hogy a bejelentkezést követően a profil oldalon azt a felhasználó törli.
Kumulált, anonimizált kimutatások, kutatások készítése, felhasználói preferenciák tartalom ajánlásba történő visszavezetése
A program lebonyolítása során az információáramlás és a közösségépítési lehetőségek megteremtése érdekében Viber csoport létrehozása a telefonszám alapjánAz érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).*Bármely olyan személyes adat, amit az érintett a Viber csoportban magáról megoszt.A hozzájárulás visszavonásáig – a Viber csoport elhagyásával
Szegmentálás, profilalkotás, marketing célú megkeresés
Személyre szabott marketing ajánlatok és kommunikáció a felhasználó által elfogadott csatornákonAz érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).*– Kommunikációs csatorna hozzájárulás: email, SMS, Viber, Whatsapp, külső hirdetési csatornák: Meta és Google Ad Network
– E-mail cím
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Telefonszám
– Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca házszám
– Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca házszám
Cégnév
– Apa születési helye
– Apa születési ideje
Anya születési helye
– Anya születési ideje
– Gyermek(ek) neve
– Gyermek(ek) születési ideje
– Gyermek(ek) neme
– Ételallergia, speciális igény – gyermek(ek)
– Ételallergia, speciális igény – szülő
– Apa munkahelye
– Apa beosztása
– Gyermekek száma
– Családi állapot
– Szabadidős érdeklődési terület
A hozzájárulás visszavonásáig – az egyes adattagokra egyesével is visszvonható a hozzájárulás azáltal, hogy a bejelentkezést követően a profil oldalon azt a felhasználó törli.
Kumulált, anonimizált kimutatások, kutatások készítése, felhasználói preferenciák tartalom ajánlásba történő visszavezetése
Személyre szabott marketing ajánlatok a jövőbeni szolgáltatásokkal kapcsolatban  Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont). *  Jogos érdek az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján*
Weboldalon történő felhasználói interakciók (pl. megosztások, visszajelzés küldések, like / dislike, meglátogatott tartalmak)Weboldalon kitöltött kérdőívek tartalmaVásárlási előzményekÜgyfélszolgálat vagy egyéb központi elérhetőségeken folytatott egyeztetések témája és részletei
A hozzájárulás visszavonásáig, tehát a profil érintett (felhasználó) által kezdeményezett törléséigvagy a felhasználó profiljának Felhasználási Feltételekben meghatározott, egyéb módon megvalósuló törléséig

* Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

3.      Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

4.      A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

– Kiszállítás esetén: Mix Pakk Kft.; Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
– Program lebonyolításához szükséges egyéb alvállalkozók – program specifikusan változik: jelentkezés esetén az Adatkezelő értesíti az érintettet arról, hogy ki lesz az adattovábbítás címzettje
– Stripe, Apple Pay, Google Pay – webshop fizetés
– Szamlazz.hu – számla kiállítás és kiküldés
– Klaviyo – felhasználói adatok tárolása, email kommunikáció kezelése
– WordPress – weboldal kiszolgáló
– WooCommerce – webshop alkalmazás kiszolgáló
– Messaggio – SMS kampányok lebonyolítása
– Meta – hirdetés kezelés
– Google – hirdetés kezelés
– Linkedin – hirdetés kezelés

5.      Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

a)      a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
b)      személyes adatainak helyesbítésének joga,
c)       személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
d)      a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint
e)      jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.

6.1.   Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

6.2.   Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.3.   Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)      az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)       az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d)      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)      a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)       a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

6.4.   Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)      az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5.   Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

6.6.   Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.7.   Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)      észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)      megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.      Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Kelt: Budapest, 2024. március 12.

Feliratkozás értesítésre Nagyon szívesen szólunk, amint lesznek új időpontok a programhoz. Csak add meg az e-mail címed alább, és jelentkezünk a részletekkel!