Az alábbi adatkezelési tájékoztató arra szolgál, hogy tájékoztassunk arról, hogy a megadott személyes adataidat hogyan fogjuk kezelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és az EU 2016/679 rendeletnek megfelelően.

Az adataid megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a “Jelentkezési adatok”-nál megadott személyes adataidat az Apaépítő Kft., mint az “Apa meg én” szervezője és mint adatkezelő az alábbi feltételeknek megfelelően felhasználja.

Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Kezelt adatkör
Programon való részvétel Előzetes hozzájárulás A hozzájárulás visszavonásáigSzülő neve
Szülő email címe
Szülő pólómérete
Gyermek neve
Gyermek születési dátuma
Különleges étkezési kérések
Az oldalon történő megrendelés és vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b-c) pontjai A Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év Keresztnév
Vezetéknév
Cég neve
Ország
Lakcím
Város
Irányítószám
Telefon
E-mail cím

Az előzetes hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését az [email protected] e-mail címre küldött üzenetben. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Az adatkezelők adatai:

Cégnév: Apa+én Programszervező Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-404415
Székhely: 1028 Budapest, Bujdosó köz 10/B
Adószám: 32049372-1-41

Cégnév: Apa+én Outdoor Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-421112
Székhely: 1028 Budapest, Bujdosó köz 10/B
Adószám: 32381199-1-41

Cégnév: Apaépítő Alapítvány
Nyilvántartási szám: 01-01-0012070
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia utca 85. 1. emelet 4.
Adószám: 18658598-2-43

Az adatfeldolgozók adatai:

Cégnév: Mito Communications Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047585
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4.emelet
Adószám: 24169781-2-41

Cégnév: Mito Europe Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-893067
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4.emelet
Adószám: 14192151-2-41

Cégnév: Mito Social Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-956155
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4.emelet
Adószám: 23167511-2-41

Adattovábbítás

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait továbbítjuk az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) felé, az adatokat az OTP Bank Nyrt. is kezeli.

Könyv vásárlásakor, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait továbbítjuk a Paylike felé, az adatokat a Paylike is kezeli. (A feldolgozással kapcsolatos további információkért olvassa el az adatvédelmi irányelveiket.)

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Adatbiztonság

A személyes adataid kezelésével összefüggésben gondoskodunk az adatok biztonságáról, továbbá megtesszük mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást részben, vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a [email protected] e-mail címre kérjük megküldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy nálunk tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: [email protected]; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben bírósághoz kívánsz fordulni, a pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti Törvényszék előtt is megindíthatod.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2019. június 19. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk.

Feliratkozás értesítésre Nagyon szívesen szólunk, amint lesznek új időpontok a programhoz. Csak add meg az e-mail címed alább, és jelentkezünk a részletekkel!